Duyurular

» Doç. Dr. Evgin GÖÇERİ Bölümümüzde göreve başladı.
» Yeni ders katalogu ve haftalık ders programı
» Doç.Dr. Hüseyin Özgür KAZANCI’nın projesi
» Yüksek lisans ders müfredatı
» Yüksek lisans haftalık ders proğramı

Etkinlikler

» Yüksek lisans öğrenci toplantısı

Misyon

Mühendislik, bilim ve sağlık hizmetlerinin iş birliğine dayalı, dinamik, özgür ve açık bir eğitim ve araştırma ortamında, niceliksel mühendislik analizi ile insan vücudunu bütünleşik bir sistem olarak anlayan, bu anlayışı kullanarak daha iyi terapötik stratejiler, cihazlar ve teşhisler tasarlayabilen, kurumsal, mesleki ve akademik topluluklarda etkin, bilgili ve etik liderler olarak gelecek nesil biyomedikal mühendislerini hizmet yaşamları için hazırlamak; Multi-disipliner araştırmacılar ile sağlık ve mühendislik paydaşlarıyla yakın işbirliği içerisinde biyomedikal mühendislik araştırmalarının sınırlarını ilerletmek, insan sağlığının iyileştirilmesi için yeni bilgiler yaratmak, ileri teknolojileri fizyolojide derin bilgi ile birleştiren, yenilikçi ve klinik olarak tercüme edilebilir biyomedikal teknolojileri etkinleştirmek ve geliştirmek, ve bu gelişmeleri insan sağlığını iyileştirecek yeni araçlar oluşturmak için kullanarak topluma hizmet etmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Değerli mühendislik, tıp, biyoloji, diş hekimliği ve teknoloji ticarileştirme alanlarındaki yetenek ve kaynakların, insan durumunu iyileştirmek için bir araya gelebilecekleri iş birliği ortamını sağlamak, Öğrenci eğitimi, araştırma-geliştirme ve klinik çeviri imkanlarının en üst düzeyde olduğu, Tüm insanlığı derinden etkileyen en mühim tıbbi zorlukları (sağlık sorunlarını daha erken, daha ucuz ve daha doğru tespit ve analiz etmek; hastalık ve yaralanmaları tedavi etmek için organ ve dokuları değiştirmek ve yenilemek, … gibi) ele alıp yanıtlayabilecek, Yenilikçi biyomedikal teknolojilerin keşfedilmesi ve geliştirilmesine öncülük eden bir çözüm merkezi yaratmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü,
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07058 Konyaaltı, Antalya, Türkiye
Tel: +90 242 310 6395
Tel: +90 242 310 6300