Tanıtım

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

GENEL TANITIM

Biyomedikal mühendisleri kendini, mühendislik ve teknolojiyi geliştirip kullanarak, insan sağlığını ve refahını ilerletmeye adamış profesyonellerdir. Biyomedikal mühendislik, mühendislerin, bilim insanları ve klinisyenlerin bir araya gelip, fizyoloji ve patolojide önemli bilimsel soruları yeni teknolojiler aracılığıyla yanıtladıkları, heyecan verici ve dinamik bir alandır.

Biyomedikal mühendislik, tanısal görüntülemeden terapötik teknolojilere kadar, çok sayıda uygulamanın tasarımı, geliştirilmesi, imalatı ve pik performansta çalışması için bakımına kadar geniş bir yelpaze içerir. Tıbbi görüntüleme teknolojileri (manyetik rezonans görüntülemesi, nükleer tıp, bilgisayarlı tomografi, ultrason/elektrokardiyografi, röntgen, optik görüntüleme, mikroskopi, …), cerrahi araç ve robotlar, protezler (kalp kapakları, işitme cihazları, yapay uzuvlar,… ) bunlarin bazı örnekleridir.

Biyomedikal mühendislik eğitim programları, mühendislik çekirdeğinin yanı sıra biyomedikal bilimler, anatomi ve fizyoloji, fizik ve matematik, ve bu kavramları çeşitli biyomedikal problemlere uygulayan ileri dersleri içerir. Laboratuvarlar, öğrencilerin sınıfta öğrenilen kavramların uygulamasını hızla görmelerini sağlar. İleri dersler de, öğrencileri alandaki en son gelişmelerle tanıştırır.

Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün misyonu, mühendislik, biyoloji ve tıbbın kesiştiği noktada, eğitim ve araştırmada mükemmellik yoluyla, insan sağlığını ve refahını artırmaktır. Programımız ideal bir şekilde köklü ve yenilikçi bir Mühendislik Fakültesinin bünyesindedir. Aynı zamanda, öncü bir Tıp Fakültesinin temel tıp bilim insanları ve doktorlarının yanı sıra, öncelikli alanları arasında tıbbi teknolojiler ve biyoteknolojilerde araştırma ve yenilikleri destekleyen,Teknokent, teknoloji geliştirme merkezinin de yakınındadır. Bu ortamda, bu önemli güç ve yetenekleri kullanarak, heyecan verici sinerji ve yeni keşiflerin kolaylaştırılması için, fırsatlar coktur.

.

ANABİLİM DALLARI    

 • Klinik Mühendisliği
 • Biyomekanik Mühendisliği
 • Biyoelektronik Mühendisliği

.

ARAŞTIRMA ALANLARI

 • Tıbbi Görüntüleme
  • Diffüz Optik Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntülemesi, Nükleer Tıp, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrason, Röntgen
 • Biyomoleküler Mühendislik
  • Hücre ve Doku Mühendisliği, Doku Tamiri ve Yenilemesi
 • Biyomekanik
  • Protezler, Ortopedik, Yumuşak Doku ve Hücre Mekaniği
 • Biyoenformatik
  • Sayısal Tıp, Modelleme ve Biyoloji, Genetik

.

İŞ OLANAKLARI

Biyomedikal mühendisleri için iş olanaklarının diğer iş kollarına göre daha hızlı büyümesi beklenmektedir. Biyomedikal mühendisleri için talebin, halk bilincinin biyomedikal konusundaki ilerlemeler ve bu ilerlemelerin faydaları konusunda artması ve dünya çapında uzayan yaşam beklentileri dolayısı ile güçlü olması beklenmektedir.

 • Hastaneler
 • Üniversiteler
 • Şirketlerin, eğitim ve tibbi kurumlarin araştirma tesisleri
 • Biyomedikal malzeme üretimi ve bakimi
 • İlaç endüstrisi
 • Kamu düzenleyici kurumları
 • Biyomedikal, Biyomekanik, Biyomateryaller, Biyoenformatik, Biyofizik, Genetik Mühendisliği, Doku Mühendisliği, … gibi bölümlerde lisans üstü eğitim

.

İLETİŞİM BİLGİSİ

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058 Antalya

 • E-mail      : abozkurt@akdeniz.edu.tr
 • Tel             : 0 (242) 310 63 95
 • Fax            : 0 (242) 310 63 06
 • Internet    : http://biyomedikal.akdeniz.edu.tr/

Misyon

Mühendislik, bilim ve sağlık hizmetlerinin iş birliğine dayalı, dinamik, özgür ve açık bir eğitim ve araştırma ortamında, niceliksel mühendislik analizi ile insan vücudunu bütünleşik bir sistem olarak anlayan, bu anlayışı kullanarak daha iyi terapötik stratejiler, cihazlar ve teşhisler tasarlayabilen, kurumsal, mesleki ve akademik topluluklarda etkin, bilgili ve etik liderler olarak gelecek nesil biyomedikal mühendislerini hizmet yaşamları için hazırlamak; Multi-disipliner araştırmacılar ile sağlık ve mühendislik paydaşlarıyla yakın işbirliği içerisinde biyomedikal mühendislik araştırmalarının sınırlarını ilerletmek, insan sağlığının iyileştirilmesi için yeni bilgiler yaratmak, ileri teknolojileri fizyolojide derin bilgi ile birleştiren, yenilikçi ve klinik olarak tercüme edilebilir biyomedikal teknolojileri etkinleştirmek ve geliştirmek, ve bu gelişmeleri insan sağlığını iyileştirecek yeni araçlar oluşturmak için kullanarak topluma hizmet etmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Değerli mühendislik, tıp, biyoloji, diş hekimliği ve teknoloji ticarileştirme alanlarındaki yetenek ve kaynakların, insan durumunu iyileştirmek için bir araya gelebilecekleri iş birliği ortamını sağlamak, Öğrenci eğitimi, araştırma-geliştirme ve klinik çeviri imkanlarının en üst düzeyde olduğu, Tüm insanlığı derinden etkileyen en mühim tıbbi zorlukları (sağlık sorunlarını daha erken, daha ucuz ve daha doğru tespit ve analiz etmek; hastalık ve yaralanmaları tedavi etmek için organ ve dokuları değiştirmek ve yenilemek, … gibi) ele alıp yanıtlayabilecek, Yenilikçi biyomedikal teknolojilerin keşfedilmesi ve geliştirilmesine öncülük eden bir çözüm merkezi yaratmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü,
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07058 Konyaaltı, Antalya, Türkiye
Tel: +90 242 310 6395
Tel: +90 242 310 6300